KOTELNY, VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A PŘEDÁVÁCÍ STANICE

Zpět na reference
 1. Přestavba kotelny K3 Oblá na výměníkovou stanici
  • demontáž stávající plynové kotelny vč. přívodu plynu
  • dodávka a montáž výměníkové stanice vč. stavebních úprav
  • dodávka a montáž horkovodu z přeizolovaného potrubí vč. zemních prací
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: paní Bubelínyová
  • rok provedení: 1999
  • fin. objem: cca 5 500 tis. Kč
 2. Kotelna K8 ul. Kosmonautů
  • dodávka a montáž zařízení kotelny vč. kogenerační jednotky TEDOM
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: paní Bubelínyová
  • rok provedení: 1999
  • fin. objem: cca 4 500 tis. Kč
 3. Výměníková stanice Marešova
  • zrušení kotelny na tuhá paliva
  • dodávka a montáž výměníkové stanice vč. parovodní přípojky a souvisejících stavebních prací
  • zadavatel: SNMB – Masarykova 37
  • kontaktní osoba: správce p. Kůra
  • rok provedení: 2000
  • fin. objem: 3 500 tis. Kč
 4. Výtopna Kamenný vrch
  • rekonstrukce parní kotelny na kotelnu horkovodní
  • dodávka a montáž strojního zařízení kotelny, stavební úpravy, rekonstrukce systému MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • rok provedení: 2001
  • fin. objem: cca 7 000 tis. Kč
 5. Kotelna PK5, Laštůvkova
  • rekonstrukce plynové kotelny na sídlišti v Brně – Bystrci
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení vč. přívodu plynu a plyn. regul. stanice, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • rok provedení: 2001
  • fin. objem: cca 7 000 tis. Kč
 6. Kotelna K2, Dunajská 10
  • rekonstrukce plynové kotelny na sídlišti Starý Lískovec
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení vč. přívodu plynu a plyn. regul. stanice, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • rok provedení: 2002
  • fin. objem: cca 5 000 tis. Kč
 7. Kotelna K14, Okrouhlá 1a
  • rekonstrukce plynové kotelny na sídlišti Brno - Bohunice
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení vč. přívodu plynu a plyn. regul. stanice, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Kupský
  • rok provedení: 2003
  • fin. objem: cca 7 350 tis. Kč
 8. Kotelna K4, Absolonova 93a
  • oprava venkovních tepelných sítí a instalace DPS
  • provedení zemních prací, demontáž stávajících rozvodů, montáž nových rozvodů z předizolovaného potrubí, dodávka a montáž technologie vč. elektročásti a MaR v jednotlivých objektech
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Kupský
  • rok provedení: 2003
  • fin. objem: cca 6 600 tis. Kč
 9. Kotelna K10, Osová 12
  • rekonstrukce plynové kotelny na sídlišti Brno – Starý Lískovec
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení vč. přívodu plynu a plyn. regulační stanice, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Kupský
  • rok provedení: 2004
  • fin. objem: cca 5 477 tis. Kč
 10. Kotelna K18, Bosonožská 7a
  • rekonstrukce plynové kotelny na sídlišti Brno – Starý Lískovec
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení vč. přívodu plynu a plyn. regulační stanice, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Kupský
  • rok provedení: 2004
  • fin. objem: cca 6 475 tis. Kč
 11. VS 11a, Josefy Faimonové 1a
  • rekonstrukce výměníkové stanice na sídlišti Brno – Líšeň
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Pavlíčková
  • rok provedení: 2004
  • fin. objem: cca 3 280 tis. Kč
 12. Parovodní přípojka a VS Trýbova 1 a 5
  • kompletní provedení dodávky a montáže technologické části stavby vč. souvisejících stavebních prací
  • zadavatel: TENZA, a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Svoboda – manažer projektu
  • rok provedení: 2004
  • fin. objem: 1 190 tis. Kč
 13. Výměníková stanice HO 6, Brechtova 7
  • rekonstrukce výměníkové stanice na sídlišti Brno – Lesná
  • demontáž, dodávka a montáž veškerého strojního zařízení, stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: TEZA a.s. Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Pavlíčková
  • rok provedení: 2005
  • fin. objem: cca 5 000 tis. Kč
 14. CTZone
  • dodávka a montáž výměníkové stanice
  • zadavatel: TENZA
  • rok provedení: 2006
  • fin. objem: 1 578 tis. Kč
 15. Základní škola Novolíšeňská - Líšeň
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže předávacích stanic v ZŠ, školení jídelně a gymnáziu Rašelinova vč. elektroinstalace a MaR
  • zadavatel: Teplárny Brno, a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2006
  • fin. objem: 3 994 tis. Kč
 16. Výměníková stanice a předávací stanice ul. Zborovská, Brno - Žabovřesky
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže 30-ti kusů domovních předávacích stanic - zadavatel: TEZA Brno
  • rok provedení: 2006
  • fin. objem: 7 600 tis. Kč
 17. Rekonstrukce VS v bytovém domě Závodní 2, Brno
  • zhotovení nové VS v domě Závodní 2 vč. elektro a MaR
  • zhotovení nové VS v domě Kounicova 51 vč. elektro a MaR
  • zhotovení potr. rozvodů propojující novou VS Závodní 2 s půdními byty
  • zadavatel: Teplárny Brno, a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 1 635 tis. Kč
 18. Výměníková stanice pro objekt BOSCH REXROTH, Těžební ul., Brno
  • dodávka a montáž technologické části výměníkové stanice, která bude zdrojem tepelné energie pro vytápění, VZT a přípravu teplé vody v nové budově BOSCH REXROTH vč. tepelné izolace
  • zadavatel: Teplárny Brno, a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 2 500 tis. Kč
 19. ýměníková stanice pro objekt Bytový dům Chodská 3, Brno
  • dodávka a montáž výměníkové stanice vč. elektroinstalace, MaR a tepelné izolace, která je zdrojem tepelné energie pro vytápění a přípravu TUV v obytném domě Chodská 3 v Brně
  • zadavatel: Teplárny Brno, a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 565 tis. Kč
 20. Výměníková stanice pro objekt Masná - Křenová, Brno
  • dodávka a montáž výměníkové stanice
  • zadavatel: TENZA Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Hanák
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 1 000 tis. Kč
 21. Výměníková stanice Pliva - Lachema, Brno
  • rekonstrukce výměníkové stanice
  • zadavatel: Teplo T, Tišnov
  • kontaktní osoba: Ing. Vaníček
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 1 070 tis. Kč
 22. Kotelna K7 - Řezáčova, Brno
  • rekonstrukce kotelny
  • zadavatel: TEZA Brno
  • rok provedení: 2007
  • fin. objem: 5 650 tis. Kč
 23. VS Geodis, Lazaretní 11a, Brno
  • generální oprava VS včetně dodávky projektové dokumentace
  • zadavatel: Geodis Brno, s.r.o.
  • kontaktní osoba: Ing. Hanzl
  • rok provedení: 2008
  • fin. objem: 880 tis. Kč
 24. Kotelna Kamenný Vrch, ul. Svážná, Brno
  • kompletní rekonstrukce kotelny vč. dopojení dřevoštěpkového kotle, instalace kogenerační jednotky TEDOM
  • zadavatel: TENZA a.s., Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Hanák
  • rok provedení: 2008
  • fin. objem: 6 700 tis. Kč
 25. VS Božetěchova 102
  • kompletní rekonstrukce VS
  • zadavatel: Teplárny a.s., Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2008
  • fin. objem: 1 600 tis. Kč
 26. VS Jírova, Brno - Líšeň
  • kompletní rekonstrukce VS
  • zadavatel: Teplárny a.s., Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2008
  • fin. objem: 1 000 tis. Kč
 27. VS Koliště, Brno
  • kompletní rekonstrukce VS
  • zadavatel: Teplárny a.s., Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2008
  • fin. objem: 1 200 tis. Kč
 28. VS HO4 Nejedlého, Brno
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže domovních předávacích stanic
  • zadavatel: Teplárny Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Pavlíčková
  • rok provedení: 2009
  • fin. objem: 8 800 tis. Kč
 29. VS Vaňhalova, Brno - Kohoutovice
  • dodávka a montáž DPS pro vytápění bazénu
  • zadavatel: Teplárny Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Kachlík
  • rok provedení: 2009
  • fin. objem: 1 900 tis. Kč
 30. VS Herčíkova, Brno – Královo Pole
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže domovních předávacích stanic
  • zadavatel: TENZA a.s., Brno
  • kontaktní osoba: Ing. Hanák
  • rok provedení: 2010
  • fin. objem: 1 250 tis. Kč
 31. VS Jurkovičova, Brno – Lesná
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže domovních předávacích stanic
  • zadavatel: Teplárny Brno a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2010
  • fin. objem: 15 400 tis. Kč
 32. KOTELNA CTPark Modřice
  • rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice vč. dodávky a montáže domovních předávacích stanic
  • zadavatel: Teplárny Brno a.s.
  • kontaktní osoba: Ing. Vařeka
  • rok provedení: 2010
  • fin. objem: 15 400 tis. Kč