Tevox.png, 4,1kB img1.png, 77kB

Společnost T E V O X spol. s r.o. se sídlem Nové sady 28, 602.00 Brno byla založena a zaregistrována v roce 1991 u KOS Brno odd. C, vl. 2375.

Ochranná známka byla společnosti zaregistrována dne 26.5.1997 pod č. známky 200345.

Základní myšlenkou, která vedla k založení společnosti bylo poskytovat komplexní služby v oblasti topenářských a vodoinstalačních prací.

V průběhu vývoje společnosti a vznikajících požadavků a potřeb zákazníků byl rozsah zajištění dodávek rozšiřován do oblasti stavebnictví s tím, že v současné době je společnost schopna zajišťovat komplexní dodávky včetně stavebních prací.

info Výše uvedené činnosti společnosti s realizovaným ročním objemem 35 – 40 miliónů Kč zajišťuje tým cca 25-ti stálých zaměstnanců společnosti.

Sídlem společnosti jsou vlastní prostory a areál na adrese Nové sady 28 v Brně. Součástí tohoto areálu jsou vybudované kancelářské a skladové prostory drobného montážního materiálu. Dále prostory pro parkování jak vlastních vozidel společnosti, tak i přijíždějících zákazníků. V areálu je vybudováno také sportovní zázemí s tenisovým kurtem a šatnami.

V současné době má společnost T E V O X spol. s r.o. vybudované dílenské zázemí mimo výše uvedený areál ve kterém připravuje a montuje dílenské komponenty pro další instalace v objektech zákazníků.

img1.png, 77kB

Společnost T E V O X spol. s r.o. se nikdy neorientovala a neorientuje pouze na dodávky a montáže standardních materiálů, ale ve spolupráci se svými dodavateli a projektanty se neustále snaží o zavádění nových technologií a montážních postupů. Tato snaha má za cíl zvýšení kvalitních provozních parametrů dodávaných zařízení a systémů včetně úspory energetických a provozních nákladů. Nedílnou součástí této činnosti je snaha o snížení nákladů spojených s montážními pracemi a následným servisem, včetně zkrácení průběžných dob montáží na co nejméně možné technologické minimum.

Tento výše uvedený postup nám umožňuje mimo jiné standardně poskytovat záruky na naše montážní práce v délce od 24 do 60 měsíců (dle charakteru a rozsahu prováděných prací).

Po celou dobu garancí zajišťujeme servis do 24 hod. od nahlášení závady s tím, že po skončení záruční doby jsme v případě zájmu provozovatele schopni tuto servisní činnost smluvně poskytovat i nadále.

Pokud budete mít o naši nabídku dodávek a montážních prací zájem, můžete nás kontaktovat na výše uvedené adrese nebo přímo navštívit v našem sídle společnosti.

Věříme, že i Vy, pokud se na nás obrátíte, budete s našimi dodávkami a pracemi spokojeni.


info Vedení společnosti  T E V O X  spol. s r.o.: Ing. Jaromír TRNKA (statutární zástupce) | Ing. René BOLESLAV (statutární zástupce)
Ing. Jaroslav STŘÍTECKÝ (statutární zástupce) | Bc. Marek STŘÍTECKÝ