Stavební práce Brno, plynové kotelny a další

Dovolujeme si tímto Vám nabídnout přehled základních služeb, které společnost zajišťuje:

 1. Komplexní dodávky a montáže
  • plynových kotelen, kotelen na pevná paliva
  • výměníkových a předávacích stanic
  • kompresorových stanic
  • kogeneračních jednotek
  • potrubních rozvodů pro různé druhy topných médií
  • potrubních rozvodů pro chladící systémy
  • topných systémů
  • zdravotechnických instalací
  • plynoinstalací
  • vzduchotechniky
 2. Stavební činnost
  • provádění stavebních prací v rámci rekonstrukcí potrubních rozvodů topení a sanita
  • provádění stavební činnosti při spolupráci se subdodavateli
  • stavební práce v součinnosti s rekonstrukcemi kotelen
  • provádění drobných stavebních prací při rekonstrukcích kuchyní a bytových jader
  • provádění stavebních prací spojených s výstavbou objektů
 3. Výrobu a montáž
  • drobné ocelové konstrukce
  • otevřené ocelové nádrže
  • topenářské prvky – ohyby potrubí
  • zámečnické a klempířské výrobky
 4. Servis a pozáruční údržbu
  • instalovaných zařízení a potrubních rozvodů v rozsahu bodu 1. – komplexní dodávky a montáže
  • 24 hodinový servis zásahovými vozy naší firmy
 5. Odborné technické prohlídky a revize
  • instalovaných zařízení, celků a potrubních rozvodů v rozsahu bodu 1. – komplexní dodávky a montáže
 6. Zpracování projektové dokumentace
  • obor topení a chlazení
  • obor sanita (vodovod a kanalizace)
  • obor plynoinstalace
  • obor VZT
 7. Technickou pomoc, nezávislý technický dozor
 8. Inženýrská činnost