ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zpět na reference
 1. Nemocnice u sv. Anny
  • topenářské a vodoinstalační práce v objektech areálu nemocnice
  • v roce 1995 provedena dodávka a montáž kompletní technologie výměníkové stanice ústředního vytápění, rozvodů topné a chlazené vody a zdravotechnických instalací v objektu „Provozní budovy na ul. Hybešova“
  • zadavatel: FN u sv. Anny, Brno
  • rok provedení: 1994 – 1999
  • fin. objem: 3 200 tis. Kč
 2. Fakultní nemocnice Karlovo nám. Praha
  • pavilon urologie, pavilon kardiochirurgie
  • provedena I., II. a III. etapa rekonstrukce ÚT, ZTI a rozvodů chladu
  • zadavatel: UNISTAV, Brno
  • rok provedení: 1998 – 2002
  • finanční objem:10 000 tis. Kč
 3. Okresní nemocnice Nové Město na Moravě
  • dodávky v oborech ÚT, ZTI a rozvody chladu v jednotlivých objektech nemocnice
  • dodávky byly provedeny v objektech výměníkové stanice, operačních sálů, transfůzní stanice, ARO, JIP apod.
  • zadavatel: UNISTAV, Brno
  • rok provedení: 1996 – 2002
  • fin. objem: 11 800 tis. Kč
 4. Úrazová nemocnice Brno
  • rekonstrukce operačních sálů a objektu sterilizace v 5. podlaží objektu nemocnice
  • dodávka a montáž ÚT, dodávka a montáž vyvíječů páry, rozvody topné a čisté páry, potrubní rozvody klimatizace
  • zadavatel: UNISTAV, Brno
  • rok provedení: 2000 – 2001
  • fin. objem: 5 000 tis. Kč
 5. Psychiatrická léčebna Brno – Černovice
  • dodávka a montáž plynových kotelen
  • zadavatel: Psychiatrická léčebna
  • rok provedení: 2002
  • fin. objem: 1 300 tis. Kč
 6. Psychiatrická léčebna Brno – Černovice
  • oprava a údržba páteřního rozvodu vody v hlavní budově PL
  • demontáž stávajících rozvodů, provizorní propojení a montáž nových páteřních rozvodů vody v provedení nerezové oceli
  • zadavatel: Psychiatrická léčebna
  • kontaktní osoba: energetik PL p. Vovesný
  • rok provedení: 2003
  • fin. objem: 1 150 tis. Kč
 7. Psychiatrická léčebna Brno – Černovice
  • oprava vytápění budovy B
  • demontáž stávajících potrubních rozvodů ÚT v suterénu budovy, dodávka a montáž nové plynové kotelny (kondenzační kotle BUDERUS), napojení na stávající rozvody ÚT a TUV
  • zadavatel: Psychiatrická léčebna
  • kontaktní osoba: energetik PL p. Vovesný
  • rok provedení: 2003
  • fin. objem: 600 tis. Kč
 8. Nemocnice Krnov
  • dodávka a montáž rozvodů chlazení
  • zadavatel: AZ Klima
  • rok provedení: 2004